Online strategie

Online doelgroepen

Om te weten waar de doelgroep zich bevindt, zal eerst de doelgroep bepaald moeten worden. Dit wordt gedaan door middel van een stakeholderanalyse. Deze analyse geeft gelijk inzicht in de verschillende doelgroepen en het belang dat zij hebben bij uw dienst/product. Per stakeholder kan nu een persona (fictief persoon) opgezet worden. De persona beschrijft welke kenmerken, welke interesses en welk gedrag past bij de stakeholder. Op basis hiervan kan bepaald worden waar en hoe een stakeholder actief is.

Doelstellingen & KPI's

Het is van belang om doelstellingen te bepalen voor uw online marketing. Dit kan in grote lijnen zijn; meer naamsbekendheid, meer betrokkenheid, hogere klantwaarde of meer loyaliteit. Wat concreter kan dit betekenen dat een X aantal mensen het merk leert kennen of dat een X aantal mensen producten bestelt. Hiervoor worden KPI’s opgesteld, zodat het meetbaar is wat de resultaten zijn. Bijvoorbeeld traffic, conversies, reviews of sitegebruik. Deze resultaten kunnen wekelijks of maandelijks beoordeeld en waar nodig (tijdig) aangepast of bijgestuurd worden.

Online kanalen

In de online strategie zal bepaald worden welke kanalen interessant zijn om te zetten om het bedrijf online te profileren en kenbaar te maken aan de buitenwereld. De volgende kanalen worden onderzocht; SEO, SEA, Social Media en Affiliate Marketing. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar mogelijke partners en platformen die het bereik verder kunnen vergroten.

Ga nu Succesvol Online

Wij nemen binnen 1 werkdag contact op

Bas Janssen
Founder & CEO
085 - 4011 069
Creatieve projecten

Bekijk hier een overzicht van onze meest recent opgeleverde projecten

9+
Jaar ervaring
20+
Creatieve specialisten